Bekijk JOUW® op

Eurosafe Solutions

Samen een veilige werksituatie op hoogte creëren, zonder compromis. Dát is waar Eurosafe Solutions voor staat. Het begint met het besef dat veiligheid een basisbehoefte is. Voor iedereen, zakelijk en privé. Veilig werken én veilig thuiskomen. 

Dit gedachtengoed vertaalt Eurosafe Solutions door in alles wat ze doen: in hun werkwijze, in hun oplossingen en in hun dienstverlening. Zo realiseren ze samen met hun opdrachtgevers en partners een veilige omgeving voor eenieder. Het beheren en onderhouden van een (industriële) vastgoedportefeuille is een veelomvattende en complexe taak. En cruciaal om de kwaliteit, veiligheid en de waarde van gebouwen te waarborgen. 

Om hun klanten te ondersteunen, heeft Eurosafe Solutions het Safety at Height Management System® ontwikkeld. Het Safety at Height Management System® is een integraal veiligheidsconcept, bestaande uit vijf onderdelen. Vijf onderdelen die nauw met elkaar samenhangen, zonder opeenvolgend te hoeven zijn. Door de veiligheidsketen bij werkzaamheden op hoogte te sluiten levert het SHMS® een resultaat groter dan de som der delen.

TOP