Bekijk JOUW® op

Landstede

Landstede Groep biedt onderwijs voor jong en oud, en wil actief een brug slaan tussen onderwijs, de omgeving en de samenleving, met waarde(n)vol leren, leven en werken.  Landstede is toekomstgericht en ontwikkelt zich door met nieuwe inzichten, actuele thema's en vooruitstrevende plannen.
 
Er worden opleidingen op drie niveaus aangeboden die goed aansluiten op het voortgezet onderwijs zoals vmbo en havo, variërend van niveau 2 (ondersteunend) tot en met niveau 4 (leidinggevend). 

Alle opleidingen in het mbo combineren leren op school met leren in de praktijk. Studenten kunnen hun school combineren met beroepspraktijkvorming bij bedrijven en organisaties (BeroepsOpleidende Leerweg/BOL) of hun betaalde baan combineren met een dag school per week (BeroepsBegeleidende Leerweg/BBL). Gedurende alle leerjaren zijn de studenten bezig met de beroepspraktijk. Door nauwe samenwerking met het bedrijfsleven kunnen studenten zich optimaal voorbereiden op het werkveld of de vervolgopleiding.
TOP