Bekijk JOUW® op

RUD IJsselland

RUD IJsselland, voluit de Regionale Uitvoeringsdienst IJsselland, ondersteunt de dienstverlening aan inwoners en bedrijven op het gebied van vergunningen.

De RUD IJsselland is slagvaardig in toezicht en handhaving die vanuit omgevingsaspecten zoals veiligheid, lucht, geluid, energie, afval of bodem invloed kunnen hebben op de kwaliteit van de leefomgeving.

De dienstverlening wordt vormgegeven door intensief samen te werken met de 11 gemeenten en de provincie Overijssel, met politie, brandweer, waterschappen en GGD’s uit de regio IJsselland. Kennis en expertise op de diverse domeinen zijn hierdoor verankerd in de netwerkorganisatie.

TOP