Bekijk JOUW® op

Veldzicht

Veldzicht is één van de psychiatrisch forensische centra voor de behandeling van tbs-patiënten. Een kliniek voor mensen met een psychiatrische aandoening en de door de rechter opgelegde dwangmaatregel terbeschikkingsstelling (tbs).

De psychiatrische behandeling in Veldzicht is gericht op het kleiner maken van het risico dat de patiënt nog een keer een delict pleegt en het beheersbaar maken van de achterliggende oorzaken van het delictgedrag. Het doel van de behandeling is dat de patiënt terug kan keren naar de samenleving of naar een zo humaan mogelijke, beveiligde leefomgeving.

TOP