Bekijk JOUW® op

Xplosief

Het creatief cultureel bedrijf Xplosief is ontstaan uit de hechte vriendschap van Peter Plaatsman en Rob Bults, met als basis de liefde voor mensen en muziek. De creatieve kracht van Xplosief is enorm en dat uit zich in muziek, theater, storytelling en fotografie.

Het succes van het duo komt grotendeels doordat zij in staat zijn het beste in anderen naar boven te halen. Ze hebben een ‘out of the box’ denkvermogen en een brede kennis van de creatieve sector. 

Met de flinke mate van creativiteit die zij beheersen blijven ze voortdurend in ontwikkeling.

TOP