Bekijk JOUW® op

Werk

Well done is better than
well said.

Benjamin Franklin

Terug naar overzicht

EEN NIEUWE PROPOSITIE VOOR VIAA

Afgelopen jaar stelden we een strategisch plan op voor hogeschool Viaa, gericht op 2020 en de jaren daarna. Eén van de stappen die daaruit voortkwam, was het creëren van een nieuwe propositie. Een propositie die duidelijk de identiteit van Viaa draagt, natuurlijk.

Tijdens het eerdere, strategische traject stond het bepalen van het DNA van Viaa voorop: wie is Viaa en wat drijft Viaa? Uit ons onderzoek en dat van Viaa werd duidelijk dat de school baat zou hebben bij een nieuwe propositie met het oog op de werving van nieuwe studenten en het creëren van het juiste imago. Hoe we dat aanvlogen? 

Strategisch kaartspel
We zijn aan de slag gegaan met een strategisch kaartspel om de identiteit en kernwaarden van de hogeschool te achterhalen. Bij dit spel geven de respondenten intuïtief aan welke drijfveren zij herkennen in Viaa. Omdat Viaa grote waarde hecht aan de mening van het personeel, gaven we alle medewerkers de gelegenheid om inhoudelijk bij te dragen: 3 dagen lang schoven we tijdens de lunchpauze aan bij leraren en een groep studenten. Want studenten zijn dé doelgroep van Viaa: een belangrijke groep om te horen. Samen met de docenten vormen ze een mooie, representatieve groep voor betrouwbare resultaten!

Blijvend waarde creëren

De resultaten waren glashelder: Viaa wil iets betekenen voor de maatschappij. Dat is wat de school drijft. Blijvend waarde creëren voor mens en omgeving. En vervolgens deze mensen verder helpen om datzelfde te doen voor de beroepsgroepen waarin ze werkzaam zijn: social work, health care en educatie.

We presenteerden de uitkomsten aan het bestuur om vervolgens de identiteit van de school te vertalen naar een passende, wervende propositie. We creëerden een boodschap die houdbaar is in deze veranderende samenleving, met respect voor het behoud van de Christelijke identiteit van Viaa:

Opleiden. Dat doen we voor jou.
De nieuwe propositie is inmiddels in gebruik en wordt gecommuniceerd bij het werven van nieuwe studenten. Vanaf de zijlijn hebben wij Viaa geholpen met het opstellen van een communicatieplan dat ze nu kunnen uitrollen! 

TOP